Stichting Spoorverleden DrachtenDonateur worden?

Heeft U belangstelling om donateur van onze stichting te worden? Vanaf € 5 per jaar bent U al donateur van onze stichting.

U kunt zich aanmelden bij de penningmeester (Michael Edwards van Muyen), bereikbaar via e-mailadres penningmeester#spoorverledendrachten.nl. In uw e-mail graag in ieder geval de volgende zaken vermelden: naam, adres, woonplaats en jaardonatiebedrag.

Donateurs ontvangen halfjaarlijks een nieuwsbrief per e-mail. Met uw geld maakt u de verdere plannen van de stichting en het onderhoud van de NS 662 mogelijk.

U mag natuurlijk altijd meer doneren! Een eenmalige bijdrage is ook mogelijk. U kunt uw bijdrage overmaken op bankrekening NL08 INGB 0006 0238 67 t.n.v. de Stichting Spoorverleden Drachten o.v.v. "Donateursbijdrage".


Donateursrit 1 november 2014

Op 1 november 2014 zijn we met onze donateurs en vrijwilligers (circa 50 personen) met een excursietrein van de STAR (www.stadskanaalrail.nl) meegeweest. Danzij het weer en de inzet van de vrijwilligers van de STAR was het een zeer geslaagde dag. De foto's zijn geno,men door Date Jan de Vries.

Op de eerste staat de exrursietrein gereed voor vertrek op station Stadskanaal en op de volgende foto is de excursietrein net klaaargezet door Sik 204.

Op de foto hieronder is een foto te zien van de excursietrein op de draaibrug in Veendam.© Date Jan de Vries