Stichting Spoorverleden DrachtenPlannen

Project 1: De trein terug in Drachten (update: 14 juni 2016)

Het transport en de plaatsing van onze mooie loc (ex-NS 662, ex-RRF 5), die in de jaren zeventig nog in Drachten kwam, is de eerste stap in het terugbrengen van een stukje spoorgeschiedenis van Drachten. De locomotief staat nu op het terrein van de Philips aan de Lange West. Op de onderstaande plattegrond van Drachten uit het begin van de jaren tachtig is het goederensporenplan van Drachten goed te zien. De plattegrond is beschikbaar gesteld door Michael Edwards van Muyen. Op de plattegrond is de locatie, waar de locomotief is geplaatst, aangegeven met een rode stip.Dankzij onze hoofdsponsor Witteveen Surhuisterveen is het mogelijk gemaakt om een stukje spoorlijn en de plaatsing van de locomotief te realiseren. De rails, de dwarsliggers en de stenen zijn sinds 14 juni 2013 aangebracht, oftewel: Drachten ligt weer aan het spoor! Op donderdag 20 juni is de locomotief van de Tussendiepen naar de Lange West in Drachten getransporteerd. Daar staat de loc op haar eindstation waar onze stichting de locomotief opknapt en terugbrengt in de NS-huisstijl die vanaf begin jaren zeventig is ingevoerd.Op zaterdag 21 september 2013 zijn onze vrijwilligers begonnen met het opknappen van de locomotief. We hebben daarbij ook hulp gehad van vrijwilligers van de STAR (Stichting Stadskanaal Rail, www.stadskanaalrail.nl). De locomotief is van buiten helemaal roestvrij gemaakt, ontdaan van de stickers en in de hammerite (een soort verf) gezet. De loc is daarna teruggebracht in de grijsblauwe kleurstelling. Tevens zijn er een aantal ontbrekende onderdelen weer aangebracht, zoals de trekhaak en de drijfstangen. Op 8 december 2015 is de locomotief 8 meter verplaatst in westelijke richting. Zie onder het menu "Onze trein en spoorlijn" voor meer info en foto's. In week 9 is de verlichting van de loc aangesloten en brandt nu gelijktijdig met de straatverlichting. De locomotief is op 14 mei weer grondig worden schoongemaakt. Op 28 mei werden de kale plekjes bijgewerkt met hammerite. Deze krijgen binnenkort de goede kleur. De accubakken zijn in de tectyl gezet. In de zomer van 2016 worden de stickers met treinnummers aangebracht. Op een later tijdstip wordt de binnenkant van de motorkap in de tectyl gezet. Tenslotte proberen we nog in 2016 een informatiebord bij de locomotief te plaatsen. .

Onder het menu "Onze trein en spoorlijn" zijn foto's van het klussen te zien en verder van de Open Monumentendag (13 september 2014) en de Open Dag van de Philips (20 september 2014). We hebben inmiddels al tien sponsors en vijftien donateurs die het financieel mogelijk maken. Wilt u ons ook financieel ondersteunen? Stuur dan een mail naar onze penningmeester. Hij is te bereiken op penningmeester#spoorverledendrachten.nl.

Project 2: Aanleg 30 m spoorlijn in Drachten (Folgeren-Nijtap (update: 5 juli 2016)

We proberen in 2016 met de hulp van een aantal sponsors een stukje spoor aan te leggen over een lengte van zo'n 30 m. Het stukje spoor zal worden aangelegd ten oosten van de spoorwegovergang ter plaatse van Nijtap-Folgeren in Drachten. Inmiddels zijn alle omwonenden op de hoogte gesteld van de plannen. Op 4 februari is de omgevingsvergunning bij de gemeente aangevraagd. De bezwarenprocedure van zes weken is inmiddels voorbij en de vergunning is nu definitief. Er is al een sponsor die ons grind wil schenken en we hebben een sponsor die ons rails en dwarsliggers schenkt. Nu moeten we nog zien te regelen dat er vervoer komt van de leverancier naar de locatie.

Project 3: De tram terug in Drachten (update: 14 mei 2016)

Uiteindelijk willen we proberen om een tram te plaatsen in het centrum van Drachten. Een bewoner van de gemeente Heerenveen heeft ons twee oude goederentramwagons geschonken die meer dan 100 jaren oud zijn! Eén daarvan is in een goede staat. Zie hieronder voor een foto. De foto is door Theun Tamsma gemaakt op 25 februari 2016.De andere wagon kan dienen als onderdelenleverancier. We gaan de komende tijd zoeken naar sponsors. Het vervoer en de stalling is al geregeld. We gaan samenwerken met Royal Werkbedrijf uit Noardburgum. Zij gaan voor ons de wagon opknappen. Nadat alle materialen, gereedschappen en bouwtekeningen zijn geregeld, gaan zij in september starten met het opknappen. De wagon die gaat fungeren als onderdelenleverancier is op 25 februari naar Noardburgum gebracht. Hieronder zijn een aantal foto's van het transport van de reservewagon te zien. Het transport werd uitgevoerd door onze sponsor Witteveen uit Surhuisterveen. De foto's zijn genomen door ons bestuurslid Theun Tamsma die bij het transport aanwezig was.In augustus/september volgt de andere wagon. De bedoeling is om de tramwagon uiteindelijk weer naar Drachten te brengen en daar naast een historische functie ook een andere functie te geven. We hebben in ieder geval al een aantal oude stukken originele tramrails. Onlangs hebben we een gesprek gehad met de centrummanager van Drachten om onze plannen verder te brengen richting de Drachtster ondernemers.

We hebben in het weekend van 27 oktober 2012 de krant (het Friesch Dagblad) gehaald. In het artikel wordt o.a. ook ingegaan op de mogelijke plannen voor een tram in het centrum van Drachten.De website en promotie

We proberen onze website zo veel mogelijk up to date te houden met de laatste ontwikkelingen rondom onze stichting en interessant historisch materiaal (foto's tram & trein en de levensloop van de loc). Verder zijn we ter promotie van onze stichting op 12 december 2011 aanwezig geweest bij de Historische Markt te Drachten. Hier konden allerlei verenigingen en stichtingen op het gebied van de historie van Drachten zich presenteren. Wij hebben ons gepresenteerd middels flyers, een PowerPoint-presentatie, treinenboeken, historische foto's en een modeltrein. De trein bestond uit een 2400 en twee gesloten goederenwagons. Jarenlang een alledaags beeld in Drachten. Zo nu en dan werd de 2400 afgelost door een Sik (serie 200/300). De foto's hieronder geven een impressie van de historische markt en onze stand. Daarnaast hebben we een post bemand tijdens een door de CGK Drachten georganiseerde Wampex die op vrijdagavond 7 september 2012 is gehouden. Bij de post stond een seinpaal opgesteld langs het oude tracé. Verder waren er treinengeluiden te horen. Het was voor de deelnemers wel even schrikken. Midden in de nacht maken de seinlichten en de treinengeluiden natuurlijk de nodige indruk! Bij de post zijn folders uitgedeeld, kregen de deelnemers een oud vervoersbewijs met aanwijzingen voor het restant van de route en moesten de deelnemers een vraag over de NS 662 (bouwjaar, snelheid) beantwoorden. Al met al een zeer geslaagde Wampex en mooie gelegenheid om iets van ons spoorverleden te laten zien.Lespakket en modelweergave emplacement

We gaan een lespakket ten aanzien van de (rail)geschiedenis van Drachten uitwerken. Onderdeel van het lespakket is een modelweergave van het oude spooremplacement. De lessen worden uitgewerkt voor de hoogste groepen van het basisonderwijs en voor het voortgezet onderwijs.

We verzetten dus als stichting de komende jaren veel werk! We kunnen alle hulp en promotie gebruiken. U kunt verderop op de site lezen hoe u donateur kunt worden. Voor maar € 5 per jaar kunt u ons al steunen als donateur!
© Date Jan de Vries
ftf